• dummy
 • ของขวัญ ของฝาก Golden Bee น้ำผึ้ง เชียงใหม่
  ของขวัญ ของฝาก Golden Bee น้ำผึ้ง เชียงใหม่
 • ไขผึ้ง หรือเราเรียกกันว่า ขี้ผึ้ง​ 1,000 g.

  ไขผึ้ง หรือเราเรียกกันว่า "ขี้ผึ้ง"​ 1,000 g.

  Beeswax แท้ 100% จากธรรมชาติ

  280 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า บรรจุแกลลอน 1,500g.

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า บรรจุแกลลอน 1,500g.

  Forest Honey

  290 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งรวง🍯500g.

  น้ำผึ้งรวง🍯500g.

  Honey Comb 500g.

  180 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  รวงผึ้งสด ล็อตพิเศษ 300 กรัม

  รวงผึ้งสด "ล็อตพิเศษ" 300 กรัม

  Fresh Honey Comb (Special Lot)

  210 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ 1,500 กรัม บรรจุแกลลอน

  น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ 1,500 กรัม บรรจุแกลลอน

  Lychee Honey

  290 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งจากดอกคอแลน

  น้ำผึ้งจากดอกคอแลน

  Korlan Honey

  225 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งดอกแมคคาเดเมีย

  น้ำผึ้งดอกแมคคาเดเมีย

  MACADAMIA HONEY

  165 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  เกสรผึ้ง

  เกสรผึ้ง

  Bee Pollen 150 g.

  185 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  เกสรผึ้งแคปซูล

  เกสรผึ้งแคปซูล

  Bee Pollen 250 mg./แคปซูล บรรจุ 100 แคปซูล

  125 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งเดือน 5 🍯น้ำผึ้งดอกลำไย

  น้ำผึ้งเดือน 5 🍯น้ำผึ้งดอกลำไย

  1,500g./แกลลอน

  340 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งดอกไม้ป่ามินิ

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่ามินิ

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่ามินิ Forest Honey

  60 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งแบบขวดบีบ จากดอกลำไย

  น้ำผึ้งแบบขวดบีบ จากดอกลำไย

  Longan Honey 500 g.

  170 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  สบู่เหลวน้ำผึ้ง

  สบู่เหลวน้ำผึ้ง

  Honey Liquid Soap

  85 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  Fresh Royal Jelly

  Fresh Royal Jelly

  นมผึ้งสด 100 g.

  320 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  นมผึ้ง แคปซูล

  นมผึ้ง แคปซูล

  100 แคปซูล

  845 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  Honey Vinegar

  Honey Vinegar

  น้ำส้มสายชู หมักจากน้ำผึ้ง

  210 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
facebookline0
facebookline0