• dummy
 • ของขวัญ ของฝาก Golden Bee น้ำผึ้ง เชียงใหม่
  ของขวัญ ของฝาก Golden Bee น้ำผึ้ง เชียงใหม่
 • น้ำผึ้งบรรจุแกลลอน จากดอกไม้ป่า

  น้ำผึ้งบรรจุแกลลอน จากดอกไม้ป่า

  Forest Honey

  220 บาท
  290 บาท (-24%)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  เกสรผึ้งแคปซูล

  เกสรผึ้งแคปซูล

  Bee Pollen 250 mg./แคปซูล บรรจุ 100 แคปซูล

  125 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  เกสรผึ้ง

  เกสรผึ้ง

  Bee Pollen 150 g.

  185 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  สบู่นมผึ้ง แกะลายผึ้ง

  สบู่นมผึ้ง แกะลายผึ้ง

  Royal Jelly Soap

  70 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  สบู่น้ำผึ้งผสมเกสรผึ้ง

  สบู่น้ำผึ้งผสมเกสรผึ้ง

  Honey & Bee Pollen Soap

  70 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า แบบฝาจุก

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า แบบฝาจุก

  Forest Honey 600 g.

  170 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งแบบฝาจุก จากดอกลำไย

  น้ำผึ้งแบบฝาจุก จากดอกลำไย

  Longan Honey กล่องผึ้งทอง 1,000 g.

  240 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งในรวงผึ้ง แพ็คคู่

  น้ำผึ้งในรวงผึ้ง แพ็คคู่

  Honey Comb 300 g.

  135 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  น้ำผึ้งดอกลำไย

  น้ำผึ้งดอกลำไย

  Longan Honey 500 g.

  170 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  สบู่เหลวน้ำผึ้ง

  สบู่เหลวน้ำผึ้ง

  Honey Liquid Soap

  85 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  A001 Honey Gift basket

  A001 Honey Gift basket

  กระเช้าของขวัญน้ำผึ้ง No. A001

  820 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  Fresh Royal Jelly

  Fresh Royal Jelly

  นมผึ้งสด 100 g.

  315 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  นมผึ้ง แคปซูล

  นมผึ้ง แคปซูล

  100 แคปซูล

  845 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  รวงผึ้งสด

  รวงผึ้งสด

  Honey Comb 300 g.

  210 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  ไขผึ้ง หรือเราเรียกกันว่า ขี้ผึ้ง​ 1,000 g.

  ไขผึ้ง หรือเราเรียกกันว่า "ขี้ผึ้ง"​ 1,000 g.

  Beeswax แท้ 100% จากธรรมชาติ

  280 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  Honey Vinegar

  Honey Vinegar

  น้ำส้มสายชู หมักจากน้ำผึ้ง

  210 บาท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
facebookline0
facebookline0