ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ

PHATTHANAKIT BEE FARM LEARNING CENTER


2022-03-13 16:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 197

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ PHATTHANAKIT BEE FARM LEARNING CENTER ตั้งอยู่ที่ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผึ้ง เช่น ผึ้งและความสำคัญของผึ้ง (Honeybees) ความหลากหลายของผึ้งทั่วโลก และผึ้งพื้นเมืองของไทย (Bee Diversity) การเลี้ยงผึ้งและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงผึ้ง (Beekeeping) โลกของผึ้ง (BeeWorld) น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง (Honey and Bee Products)

เพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นให้นำเอาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ ที่ได้จากการทำฟาร์มผึ้ง มาถ่ายทอดเป็นงานบริการวิชาการให้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับชม สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปได้

เพราะทุกคำคือความใส่ใจ เพื่อคุณภาพ ความสด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในทุกสินค้าในนาม "Golden Bee" หรือ "ผึ้งทอง"

ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปีพุทธศักราช 2530 ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม Good Agricultural Practices (GAP) ผู้ซึ่งพัฒนาจาก เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง กลายเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในนามแบรนด์ "Golden Bee" หรือ "ผึ้งทอง" นอกจากนี้เรายังได้รับ การรับรองระบบมาตรฐาน ระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเรา มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อผู้บริโภค


ประเภทของผึ้ง


  • ผึ้งหลวง

ผึ้งหลวงเป็นผึ้งตัวใหญ่ และให้น้ำผึ้งมากที่สุด ผึ้งหลวงมีพฤติกรรมดุร้าย ชอบทำรังในที่โล่งแจ้ง  บนต้นไม้สูงๆ หรือหินผาและอาคารเรือน โดยรังมีขนาดใหญ่เป็นรูปครึ่งวงกลม และแบบชั้นเดียว ผึ้งหลวงมีเขตการกระจายพันธุ์ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • ผึ้งมิ้มเล็ก

เป็นผึ้งที่มีขนาดตัวและขนาดรังเล็กที่สุดในโลก มีท้องปล้องแรกสีดำส่วนท้องปล้องที่เหลือเป็นสีขาว พบในประเทศไทยและมาเลเซีย เฉพาะบริเวณป่าละเมาะ ใกล้ภูเขาเท่านั้น เป็นผึ้งที่พบได้ยากมากเนื่องจาก มีปริมาณประชากรน้อยและถูกล่า

  • ผึ้งโพรงเอเชีย 

เป็นผึ้งมีขนาดตัวใหญ่กว่าผึ้งมิ้มแต่เล็กกว่าผึ้งหลวง ลำตัวมีสีน้ำตาลสลับเหลืองเป็นปล้องๆที่ท้อง ผึ้งโพรงจะสร้างรังในที่มืดมิดชิด เช่น โพรงไม้ และอาคารบ้านเรือน ลักษณะของรังเป็นแบบหลายๆชั้นเรียงขนานกัน ผึ้งโพรงมีการกระจายพันธุ์ในทุกประเทศของทวีปเอเชีย ซึ่งเหมาะสำหรับนำมาเลี้ยงเนื่องจากให้ผลผลิตสูงและไม่ทิ้งรังง่าย 

  • ผึ้งพันธุ์

ผึ้งพันธุ์มีถิ่นกำเนิดจากซีกโลกตะวันตก เป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงไทยแต่เล็กกว่าผึ้งหลวง ผึ้งพันธุ์คาดว่ามีวิวัฒนาการมาจากผึ้งโพรงเอเชียทำให้มีการแพร่กระจายพันธุ์เข้าไปในยุโรปและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี จึงกลายเป็นผึ้งพื้นเมืองของยุโรปและแอฟริกา พฤติกรรมและภาษาผึ้ง

BEHAVIOR AND LANGUAGE OF HONEY BEE

  1. พฤติกรรมผึ้ง : การแสดงออกในลักษณะท่าทาง เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  2. ภาษาผึ้ง : การเต้นรำแบบวงกลม และการเต้นรำแบบส่ายท้อง
  3. การแยกรัง : เกิดขึ้นเมื่อผึ้งที่เราเลี้ยงนั้นๆ เจริญเติบโตจุดหนึ่ง ธรรมชาติของผึ้งก็จะเกิดการขยายพันธุ์
  4. การผสมพันธุ์ : ผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญากลางอากาศ ผึ้งจะบินออกไปผสมพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 3-7 วัน
  5. การวางไข่ : ไข่ที่ผึ้งนางพญาวางออกมา จะมีลักษณะสีขาวยาวปลายมนทั้ง 2 ข้าง ไข่จะถูกวางตั้งขึ้นมาจากก้นหลอด


วงจรชีวิตผึ้ง
ลักษณะทั่วไปของผึ้งมุมมองพระคัมภีร์ เรื่องน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์ : น้ำผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ : เกสรผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ : นมผึ้ง

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า Golden Bee Shop & Coffee ศูนย์แสดง และจัดจำหน่ายสินค้า น้ำผึ้ง รวงผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง และผลิตภัณฑ์ผึ้ง รวมถึงสินค้าแปรรูป จากผึ้งทุกชนิด ของฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ โดยตรง จะสั่ง Online หรือจะนั่งทานในร้าน เราพร้อมบริการ ด้วยกาแฟรสชาติดี เมนูอาหาร และเครื่องดื่ม ที่หลากหลาย พร้อมด้วยน้ำผึ้งสดๆ จากฟาร์มฯ โทร. 053-422-460, 081-961-6948 Line ID. @phatthanakit Email: [email protected]

facebookline0
facebookline0